[website ontwerp] [website bouwen] [DipNed]
[Lid worden | Dipned]
[Wiki | Dipned]
[Contact | Dipned]
[]
[]
[Lid worden | Dipned]

DIPNED


Gebruikersvereniging van EuroSystems Automatisering B.V. klanten

Bestuur:

  

  • MariĆ«tte Langes, voorzitter
  • Andries Agterhuis, penningmeester
  • Edwin Duiverman
  • Erick van Mastrigt
  • Pim Reichardt

DipNed is de gebruikersvereniging van EuroSystems Automatisering B.V. klanten. 


Door de input van de gebruikersvereniging is de applicatie continu in ontwikkeling en groeit deze mee met de markt. Investeringen worden veelal gedragen door de diverse belanghebbenden in plaats van de individuele kantoren. "Samen automatiseren".


De vereniging is op 7 oktober 1994 opgericht met als doel het waarnemen van de belangen van de leden, "in de ruimste zin des woords".


Lid van de vereniging zijn klanten van EuroSystems. Het bestuur en de stuurgroep worden gevormd door een zestal afgevaardigden van die kantoren.