[website ontwerp] [website bouwen] [Wiki | Dipned]
[]
[Wiki | Dipned]
[Lid worden | Dipned]

DIPNED


Gebruikersvereniging van Collenda ESA B.V. klanten

Adres - postcode/ plaats

Ik wens informatie over het deelnemen aan de Major Release Plus.            

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een officiële bevestiging van uw inschrijving.

Vorig softwarepakket:

Aantal medewerkers van het kantoor:

DipNed heeft voor haar leden een eigen kennisbank. Via Collenda kunnen leden een wachtwoord verkrijgen zodat u hierop kunt inloggen en aldaar de verrichtingen van de diverse werkgroepen kunt volgen.

Omdat DipNed streeft naar een goede afspiegeling van alle Credit Navigator/EuroDossier gebruikersorganisaties in de verschillende werkgroepen en het bestuur (bijvoorbeeld grote kantoren, kleine kantoren, enz.) is het voor DipNed belangrijk te weten dat er geen oververtegenwoordiging zal ontstaan van bepaalde type kantoren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de onderstaande vragen te beantwoorden.

Ik wens graag informatie over de aanwezige modules.                     

Contactpersoon

Inschrijfformulier

Middels dit formulier kunt u zich inschrijven voor het lidmaatschap van de Collenda gebruikersvereniging DipNed. Voor een juist en volledig overzicht voor de leden- administratie en de verschillende werkgroepen is het belangrijk onderstaande gegevens volledig in te vullen.


Voordelen DipNed lidmaatschap

U heeft met het lidmaatschap van DipNed inspraak in ontwikkeling van de software van Collenda. Dit kan actief (o.a. deelname diverse werkgroepen) of passief (enkel deelname jaarlijkse ALV). Tevens krijgt uw bedrijf toegang tot DipNed wiki.


Kosten lidmaatschap per bedrijf: € 500,- per jaar.

E-mail

Adres - straat

Bedrijfsnaam